DỰ ÁN BIỆT THỰ SONG LẬP HẢI NGÂN

DIỄN HỌA PHIM 3D

“Không gian tiêu chuẩn cao cho cuộc sống đô thị”

Dự án Biệt thự song lập Hải Ngân nằm trong dự án khu đô thị Hải Ngân, tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chủ trì: KTS Nguyễn Tiến Thành

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Bình luận

KHÁM PHÁ THÊM